Bærekraftig og innovativ

Vi tenker grønt

Fokus på miljø

Hörmann tar ansvar for miljøet og fremtiden

Som familiebedrift har vi i Hörmann i mange år vært klar over ansvaret vi bærer for fremtidige generasjoner. Ansvaret for våre ansatte, for Hörmanns produkter, våre ressurser og miljøet. I dag føler vi dette ansvaret mer enn noensinne.

Skåner ressursene, øker miljøvernet ...

.... mange små tiltak mot et stort mål

For Hörmann begynner klimavern på detaljnivå: Ved å kontrollere våre daglige handlinger kan vi fastslå hva vi kan justere for å spare enda mer energi og bevisst håndtere vår bruk av ressurser. Denne kontinuerlige forpliktelsen overfor miljøet gjenspeiles også i andre tiltak, som bruk av resirkulert papir, CO2-nøytral distribusjon av post eller resirkulering av transportemballasje. 

 

 

Nyskapende teknikk, intelligente systemer ...

... merkbart klimavern 365 dager i året

Med nyskapende kraftvarmeverk  i våre Hörmann-fabrikker og et intelligent energistyringssystem investerer vi i en ren fremtid. Med disse tiltakene reduseres CO2-utslippet betydelig, og samtidig økes miljøbevisstheten til alle involverte – og alt på en bærekraftig måte.

Bra for miljøet ...

...med en reduksjon på mer enn 16 000 tonn mindre CO2 i året

Hörmann reduserer sitt årlige CO2-utslipp med ca. 16 000 tonn, for eksempel ved bruk fornybare energikilder. Samtidig kobles Hörmann-anlegg direkte til lokale vindkraftanlegg der det er mulig. Med disse prinsippene kan vi på bærekraftig måte redusere vårt CO2-fotavtrykk – og kontinuerlig forbedre oss.

Bygningskomponenter fra bærekraftig produksjon

Hörmann-produktene og produksjonsprosessene, samt hele organisasjonen blir stadig forbedret og videreutviklet. Dette gjelder både for kvalitet, energieffektivitet, miljø og helsevern, samt for sikkerhet på arbeidsplassen. Alle Hörmann medarbeidere bidrar til den felles oppgaven med integrerte kvalitets-, miljø-, energi- og arbeidssikkerhetsstyring iht. DIN EN ISO 9001, 14001, 50001 og BS OHSAS 18001. Flate hierarkier og en åpen og tillitsfull kommunikasjon støtter de etablerte styringssystemene.

Bærekraftige produkter for bærekraftige prosjekter

Fra anskaffelsen av råstoffer og produksjonen, helt frem til transportlogistikken – med fokus på miljøet og sparsom bruk av ressurser, som spiller en viktig rolle i hele produksjonsprosessen, viser Hörmann omtanke for miljøet.
Hörmann produserer allerede miljøvennlig. Bærekraftig og sertifisert produksjon av bygningskomponenter, slik som kombinasjonsdører, brukes i innovative byggeprosjekter: Unileverhaus og Spiegel-Haus i Hamburgs Hafencity er anerkjente eksempler på denne bærekraftige utviklingen.
I tillegg brukes Hörmann-produkter også i prosjekter som er knyttet til klimabeskyttelse: f.eks. Hörmann ståldører i vindmøller.