Datavernerklæring

1. Oversikt over datavern

Generelle informasjoner

Disse informasjonene gir en enkel oversikt over hva som skjer med dine personrelaterte data når du besøker hjemmesiden vår. Personrelaterte data er alle data som du kan identifiseres med personlig. Ytterligere informasjoner angående datavern finner du i datavernerklæringen i denne teksten.

Dataregistrering på hjemmesiden vår

Hvem er ansvarlig for dataregistreringen på hjemmesiden vår?

Databehandlingen på denne hjemmesiden foretas av den som driver hjemmesiden. Kontaktene til dette firmaet finner du under Utgiver på denne hjemmesiden.

Hvordan registrerer vi dataene dine?

Dataene dine registreres ved at du oppgir dem. Her kan det for eksempel handle om data som du oppgir på et kontaktformular.

Andre data registreres automatisk av våre IT-systemer ved besøk på hjemmesiden. Det er først og fremst tekniske data (f. eks. internett-nettlesere, operativsystem eller klokkeslettet til sideoppkallingen). Registreringen av data skjer automatisk, straks du besøker siden vår.

Hva bruker vi dataene dine til?

En del av dataene registreres for å sikre en feilfri klargjøring av hjemmesiden. Andre data kan benyttes til analyse av bruksatferden din.

Hvilke rettigheter har du angående dataene dine?

Du kan til enhver tid få informasjoner angående kilde, mottaker og formål for dine lagrete personrelaterte data. Du har i tillegg rett til å forlange at disse dataene rettes, sperres og slettes. Hvis du har spørsmål angående temaet datavern kan du til enhver tid kontakte oss på den adressen som er nevnt under Utgiver. Du kan også legge inn klage til Klagenemda.

I tillegg har du rett under bestemte omstendigheter rett til å forlange en begrenset håndtering av dine personrelaterte data. Detaljer angående dette finner du i datavernerklæringen under “Rett til begrensning av håndtering”.

Analyseverktøy og verktøy fra tredje part

Ved besøk på hjemmesiden kan surfe-atferden din analyseres statistisk. Det skjer først og fremst med informasjonskapsler (cookies) og med såkalte analyseprogrammer. Analysen av surfe-atferden din skjer som regel anonymt. Surfe-atferden kan ikke forfølges tilbake til deg. Du kan motsi deg denne analysen eller hindre den ved at du ikke benytter enkelte verktøy. Detaljerte informasjoner angående dette finner du i denne datavernerklæringen.

Du kan motsi denne analysen. I denne datavernerklæringen finner du informasjoner angående hvilke muligheter som finnes for å motsi denne analysen.

2. Generelle informasjoner og pliktinformasjoner Datavern

Den som driver siden tar beskyttelsen av dine private data svært alvorlig. Vi behandler de personrelaterte dataene på en fortrolig måte i henhold til de rettslige datavernforskriftene og denne datavernerklæringen.

Når du besøker denne hjemmesiden, registreres de ulike personrelaterte dataene. Personrelaterte data er data som du kan identifiseres med personlig. Datavernerklæringen som foreligger beskriver hvilke data vi registrerer og hva vi benytter dem til. Den beskriver også hvordan og til hvilket formål dette skjer.

Vi viser til at dataoverføringen via Internett (f. eks. ved kommunikasjon per e-post) kan inneholde sikkerhetshull. Det er derfor ikke mulig å gi fullstendig vern av dataene mot tilgang til disse for uvedkommende.

Informasjon angående ansvarlig sted

Ansvaret for databehandlingen på denne hjemmesiden er:

Hörmann KG Verkaufsgesellschaft
Upheider Weg 94-98
33803 Steinhagen

Telefon: 05204-915 0
Epost: info@hoermann.de

Det ansvarlige stedet er den naturlige eller juridiske personen, som alene eller sammen med andre bestemmer over formålene og midlene angående håndtering av personrelaterte data (f. eks. navn, epost-adresser o.l).

Tilbaketrekkelse av samtykke til databehandling

Mange databehandlingsprosesser er kun mulige med ditt uttrykkelig samtykke. Du kan til enhver tid tilbakekalle et samtykke. Det er tilstrekkelig å sende oss en epost. Rettmessigheten til den databehandlingen som er foretatt inntil tilbaketrekkelsen forblir uberørt av tilbaketrekkelsen.

Innsigelsesrett mot dataregistrering i spesielle tilfeller som mot direktereklame (art. 21 GDPR)

Hvis databehandlingen skjer på grunnlag av art. 6 avsnitt. 1 lit. e eller f GDPR, har du til enhver tid rett, grunnet din spesielle situasjon, å legge inn motsigelse mot behandling av dine personrelaterte data. Dette gjelder også for profiling som er beskyttet av disse bestemmelsene. Det respektive rettsgrunnlaget som denne behandlingen er basert på finner du i datavernerklæringen. Hvis du legger inn innsigelse, vil vi ikke lenger behandle de personrelaterte dataene dine, med mindre vi kan finne tvingende beskyttelsesverdige grunner for behandlingen, som overveier dine interesser, rettigheter og friheter eller behandlingen tjener utøvelsen og forvaret av rettskrav (motsigelse iht. art. 21, avsnitt 1, GDPR).

Hvis dine personrelaterte data behandles for å sende direktereklame, har du til enhver tid rett å legge inn en innsigelse mot videre behandling av de respektive personrelaterte dataene for denne type reklame. Dette gjelder også for profiling, hvis dette står i forbindelse med slik direktereklame. Hvis du legger inn innsigelse, vil dine personrelaterte data ikke lenger benyttes til direktereklame (innsigelse iht. art. 21, avsnitt 2 GDPR).

Klagerett hos ansvarlig tilsynsmyndighet

I tilfeller av brudd mot GDPR, kan den personen det gjelder klage til tilsynsmyndighetene, spesielt i det landet personen bor, har sin arbeidsplass eller stedet bruddet skjedde. Klageretten består ubegrenset uavhengig av annen rettshjelp.

Retten til dataoverføring

Du eller en tredje part har rett til å få data som vi har registrert basert på samtykke fra deg eller automatisk ved oppfylling av en kontrakt overført i et lesbart format. Hvis du ønsker overføring av dataene til en annen ansvarlig, skjer dette kun så langt det er teknisk mulig.

SSL- hhv. TLS-kryptering

Denne siden benytter av sikkerhetsmessige grunner og som beskyttelse av overføring av fortrolig innhold, som for eksempel bestillinger eller forespørsler, som du sender til oss som driver siden, en SSL- hhv. TSL-kryptering. En kryptert forbindelse gjenkjenner man ved at adresselinjen til nettleseren bytter fra “http://” til “https://” og ved lås-symbolet i nettleserlinjen.

Når SSL- hhv. TLS-krypteringen er aktivert, kan dataene som du overfører til oss ikke leses av andre personer.

Informasjon, sperring, sletting og rapportering

Innenfor rammen av de rettslige bestemmelsene har du til enhver tid rett til å få informasjoner angående de personrelaterte informasjonene som er lagret angående deg, deres opprinnelse og mottakere, formålet med databehandlingen og eventuelt en rett til retting, sperring og sletting av disse dataene. Hvis du har spørsmål angående temaet personrelaterte data kan du til enhver tid kontakte oss på den adressen som er nevnt under Utgiver.

Rett til begrensning av håndtering

Du har rett til å forlange en begrenset håndtering av dine personrelaterte data. Du kan til enhver tid kontakte oss på den adressen som er nevnt under Utgiver. Retten til begrensning av håndteringen gjelder i følgende tilfeller

  • Hvis du er uenig i riktigheten til de personrelaterte dataene som er lagret hos oss, trenger vi som regel tid for å kontrollere dette. For den tidsperioden dette tar, har du rett til å forlange en begrenset håndtering av dine personrelaterte data.
  • Hvis håndteringen av dine personrelaterte data skjedde på urettmessig grunnlag, kan du forlange begrensning av datahåndteringen istedenfor sletting.
  • Når vi ikke lenger trenger dine personrelaterte data, men du trenger dem for utførelse, forsvar eller gyldighet angående rettskrav, har du rett til å forlange en begrenset håndtering av dine personrelaterte data, istedenfor sletting.
  • Hvis du har lagt inn innsigelse iht. art. 21. avsn. 1 GDPR, må det foretas en avveielse mellom dine og våre interesser. For den tidsperioden dette tar, har du rett til å forlange en begrenset håndtering av dine personrelaterte data.

Hvis du har begrenset håndteringen av dine personrelaterte data, får disse dataene, bortsett fra lagring, kun med ditt samtykke håndteres for utøvelse eller forsvar av rettskrav eller for vern av rettighetene til en annen naturlig eller juridisk person eller av grunner som omhandler viktig offentlig interesse innen EU eller et medlemsland.

3. Datavernansvarlig

Rettslig foreskrevet datavernansvarlig

Følgende person er ansvarlig for datavern i firmaet vår:

Jens Paul
Nemesis Consulting GmbH
Carl Schurz-Strasse -21-23
66953 Pirmasens
Epost: datenschutz@hoermann.de

4. Dataregistrering på hjemmesiden vår

Informasjonskapsler

Internettsidene benytter delvis såkalte informasjonskapsler (cookies). Informasjonskapsler forårsaker ingen skader på datamaskinen din og de inneholder ingen virus. Informasjonskapsler benyttes til å gjøre vårt tilbud mer brukervennlig, mer effektivt og sikkert. Informasjonskapsler er små tekstfiler, som legges på datamaskinen din og de lagres av nettleseren din.

De fleste informasjonskapslene vi benytter er såkalte “session-cookies”. De slettes automatisk når du forlater siden. Andre informasjonskapsler lagres på sluttmaskinen til de slettes. Disse informasjonskapslene gjør det mulig for oss å gjenkjenne nettleseren din ved neste besøk.

Du kan innstille nettleseren din slik at du informeres angående bruk av informasjonskapsler og du kan tillate bruk av informasjonskapsler i enkelttilfeller, i bestemte tilfeller eller generelt utelukke bruk av dem og automatisk sletting av informasjonskapsler når nettleseren lukkes. Ved deaktivering av informasjonskapsler kan funksjonaliteten til denne hjemmesiden være begrenset.

Informasjonskapsler som er nødvendig for gjennomføring av den elektroniske kommunikasjonsprosessen eller for klargjøring av bestemte funksjoner du har ønsket (f. eks. handlekurvfunksjon), lagres basert på art. 6, avsn. 1 GDPR. Den som eier hjemmesiden har en berettiget interesse i lagring av informasjonskapsler for teknisk feilfri og optimert klargjøring av tjenestene sine. Hvis andre informasjonskapsler (f. eks. informasjonskapsler for analyse av din surfeatferd) lagres, behandles disse spesielt i datavernerklæringen.

Server-logg-filer

Den som leverer denne siden registrerer og lagrer automatisk informasjoner i såkalte server-logg-filer, som din nettleser automatisk overfører til oss. Disse er:

  • Nettlesertype og nettleserversjon
  • Hvilket operativsystem som benyttes
  • Hvilken URL som benyttes
  • Hostname til den datamaskinen som tar opp informasjonen
  • Klokkeslettet for serverforespørselen
  • IP-adressen

Det foretas ingen sammenføring av disse dataene med andre datakilder.

Registreringen av disse dataene skjer basert på art. 6. avsn. 1 lit. f GDPR. Den som driver hjemmesiden har en berettiget interesse i feilfri fremstilling og optimering av hjemmesiden sin. Det er grunnen til at server-log-filene må registreres.

Kontaktformular

Hvis forespørselen din kommer til oss via et kontaktformular, lagres informasjonene dine fra forespørselsformularet inklusive de kontaktdataene som er oppgitt der for håndtering av forespørselen og hvis vi har spørsmål senere. Disse dataene gis ikke videre uten ditt samtykke.

Håndteringen av dataene som er oppgitt i kontaktformularet skjer kun basert på ditt samtykke (art. 6 avsn. 1 it. a GDPR). Du kan til enhver tid trekke tilbake dette samtykket. Det er tilstrekkelig å sende oss en epost. Rettmessigheten til de databehandlingsprosessene som er foretatt inntil tilbaketrekkelsen forblir uberørt av tilbaketrekkelsen.

De dataene du har oppgitt i kontaktformularet forbli hos oss, til du ber oss om å slette dem, tilbakekaller samtykket til lagring eller hvis formålet for datalagringen bortfaller (f. eks. etter avsluttet håndtering av forespørselen din). Tvingende rettslige bestemmelser, spesielt oppbevaringsfrister, forblir uberørt.

5. Analyse-verktøy og reklame

Google Analytics

Denne hjemmesiden benytter funksjonene til internettanalysetjenesten Google Analytics. Leverandøren er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics benytter såkalte "informasjonskapsler". Det er tekstfiler som er lagret på datamaskinen din og de gjør det mulig å gjennomføre en analyse av din bruk av en hjemmeside. Informasjonene som genereres av informasjonskapselen angående bruk av denne hjemmesiden overføres som regel til en Google-server i USA og lagres der.

Lagringen av informasjonskapsler fra Google Analytics og bruken av disse skjer basert på art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR. Den som driver hjemmesiden har en berettiget interesse av analysen av brukeratferden, for å kunne optimere både internett-tilbudet og reklamen sin.

IP anonymisering

På denne siden har vi aktivert funksjonen IP-anonymisering. Dermed blir din IP-adresse forkortet innen EU-og EØS-landene får den overføres til USA. Kun i unntakstilfeller overføres hele IP-adressen til en Google-server i USA og forkortes der. På oppdrag fra den som driver denne hjemmesiden benytter Google disse informasjonene, for å kunne analysere din bruk av hjemmesiden, for å lage rapporter ang. hjemmesideaktiviteter og for å kunne yte ytterligere tjenester som er knyttet til bruken av hjemmesiden og internettbruken overfor den som driver hjemmesiden. IP-adressen som er overført fra nettleseren din i forbindelse med Google Analytics føres ikke sammen med andre data fra Google.

Nettleser- plugin

Du kan forhindre lagring av informasjonskapsler ved respektiv innstilling av nettleser-programvaren din. Vi gjør deg imidlertid oppmerksom på at du i dette tilfellet ikke kan brule alle funksjonene til denne hjemmesiden i fullt omfang. I tillegg kan du forhindre registreringen av de dataene som genereres av informasjonskapselen og bruken av hjemmesiden (inkl. IP-adresse) til Google og Googles håndtering av disse dataene av, ved ta du laster ned og installerer en nettleser-plugin som du finner under følgende lenke: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Innsigelse mot dataregistrering

Du kan forhindre at Google Analytics registrerer data ved å klikke på følgende lenke. Det settes en Opt-Out-informasjonskapsel, som forhindrer registrering av dataene dine ved fremtidige besøk på denne hjemmesiden:Deaktivere Google Analytics..

Mer informasjoner angående Google Analytics håndtering av brukerdataene finner du i datavernerklæringen fra Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

Ordrehåndtering

Vi har undertegnet en kontrakt angående ordrehåndtering og overholder de strenge kravene tyske datavernmyndigheter har satt angående bruk av Google Analytics.

Demografiske kjennetegn for Google Analytics

Denne hjemmesiden benytter funksjonen “demografiske kjennetegn” fra Google Analytics. Dermed kan man opprette rapporter som inneholder informasjoner angående brukerens alder, kjønn og interesser. Disse dataene stammer fra interesserelatert reklame fra Google og fra besøksdata fra andre tjenesteytere. Disse dataene kan ikke tilordnes en bestemt person. Du kan til enhver tid deaktivere denne funksjonen via visningsinnstillingene i Google-kontoen din eller generelt forby registrering av dataene dine ved hjelp av Google Analytics som beskrevet i punktet “Innsigelse mot dataregistrering”.

Webtrekk

For den statistiske evalueringen av bruk av våre nettsider samt for optimering av våre tilbud benytter vi teknologiene fra Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin (www.webtrekk.com).

Innenfor rammen av disse nettsidene samles inn og evalueres informasjoner som din browser overfører. Dette gjøres med en informasjonskapsel-teknologi og såkalte piksler som er integrert i hver nettside. Det samles inn følgende data: Request (filnavn til den forespurte filen), browsertype/-versjon, browserspråk, benyttet operativsystem, innvendig oppløsning av browservinduet, skjermoppløsning, aktivering av Javascript, Java På/Av, informasjonskapsler På/Av, fargedybde, referrer URL, IP-adresse (samles inn utelukkende anonymisert og slettes igjen direkte etter dens bruk), klokkeslett for tilgangen, klikker.

En direkte relasjon til personen er utelukket til enhver tid. Dataene som er samlet inn på denne måten benyttes for å opprette anonyme brukerprofiler som danner grunnlaget for nettstatistikker. Data som er samlet inn med Webtrekk-teknologiene blir uten det separat gitte samtykket fra den vedkommende, ikke benyttet for å identifisere personlig den besøkende på disse nettsider og blir aldri ført sammen med personopplysninger om den som bruker pseudonymet. Er du interessert i dataene vi har samlet om deg? Ta kontakt med oss gjennom en henvisning på din individuelle og anonyme Webtrekk-Cookie-ID som du får tilgang til via lenken under: få din Webtrekk-Cookie-ID (EID) her.

Du kan til enhver tid motsi at Webtrekk i fremtiden samler inn og lagrer data. Vennligst åpne til dette følgende lenke. Ved å bekrefte lenken settes en såkalt opt-out-informasjonskapsel på din databærer. Denne informasjonskapselen gjelder i 5 år. Vennligst vær oppmerksom på at ved slettingen av samtlige informasjonskapsler på din datamaskin også denne opt-out informasjonskapselen slettes, dvs. når du fortsatt vil motsi at Webtrekk samler inn anonymiserte data, må du sette opt-out informasjonskapselen på nytt. Opt-out informasjonskapselen er satt per browser og datamaskin. Hvis du besøker våre nettsider hjemmefra og ved arbeidet eller med forskjellige browsere, må du aktivere opt-out-informasjonskapselen i de forskjellige browserne hhv. på de forskjellige datamaskinene.

6. Plugins og verktøy

Google Maps

Denne siden benytter en API fra karttjenesten Google Maps. Leverandøren er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

For bruk av funksjonene i Google Maps er det nødvendig å lagre IP-adressen din. Disse informasjonene overføres som regel til en Google-server i USA og lagres der. Leverandøren kan ikke påvirke denne dataoverføringen.

Bruken av Google Maps skjer for å kunne fremstille online-tilbudet vårt på en interessant måte og for at stedene som er nevnt på hjemmesiden skal kunne finnes på en enkel måte. Dette representerer en berettiget interesse iht. art. 6, avsnitt 1 lit. f GDPR.

Mer informasjoner angående håndtering av brukerdataene finner du i datavernerklæringen fra Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en.