Den gjennomsiktige løsningen for alle portåpninger

Pendelporter og stripsforheng

Pendelporter

Pendelport – den fleksible portløsningen

Hörmann Flex-pendelporter produseres for bygninger med normal trafikk med gaffeltrucker. Pendelportene leveres komplett forhåndsmontert, for en enkel monteringen. Porten bør være dobbelt så bred og 500 mm høyere enn gjenstandene som blir transportert.

Stripsforheng

Stripsforheng – minimalt energitap

Hörmann Flex-stripsforheng er spesielt egnet som en rimelig avslutning på hallåpninger med store dimensjoner. De robuste PVC-stripsene lukker tett hele veien og åpner seg bare i kjøretøyets eller lastens bredde. Slik reduseres temperaturtapet til et minimum, selv ved stor gjennomgangstrafikk. Stripsforhengets svært gode transparens bedrer lysforholdene og reduserer belysningskostnadene. Egner seg til bruk innen matvareproduksjon, legemiddelindustri og på fryselagre.

Kataloger