Innovativ og allsidig

Industriporter

Industri-leddporter

Portene er plassbesparende og kan leveres med forskjellige beslagstyper. Derfor kan de tilpasses til alle industribygg. Dette gir sikkerhet under planlegging av nybygg og rehabilitering. Hörmann tilbyr skreddersydde løsninger for alle bruksområder: fra porter med gangdør uten terskelgrenser som en komfortabel passasje til fullt glassdører med ripebestandige Duratec-vinduer.

 

til industri-leddporter

Hurtigporter

Hörmann hurtigporter brukes inne og ute for å gi en optimal trafikkflyt, bedre inneklima og høy energibesparelse. Dine fordeler: SoftEdge-teknologien med integrert anti-crash/påkjøringsvern gjør hurtigportene spesielt sikre og økonomiske. Som utvendig port anbefaller vi den hurtige spiralporten HS 7030 PU med isolert PU-isolasjonspanel for en høy grad av varmeisolering

 

til hurtigportene

Rulleporter og rullegitter

Den enkle konstruksjonen med få komponenter gjør rulleportene spesielt økonomiske og robuste. Alt etter behov kan du velge mellom forskjellige utførelser og utstyrsvarianter. En spesielt økonomisk løsning for hallåpninger med lav åpningsfrekvens er Rolltor SB med innovativ spenningsfjærteknologi. Rulleporten Decotherm S er det riktige valget for de tøffe logistikkområdene.

 

til rulleporter og rullegitter

Lastesystemer

Hörmann mottar alle komponenter til din lastestasjon fra en enkelt kilde: Lastebrygge, porttetting, lastehus og buffer. Produktene fra Hörmann kommer fra egen utvikling og produksjon, er optimalt tilpasset hverandre og sørger for en knirkefri lasting og lossing i din lastestasjon.

 

til lastesystemer

Porter for fellesgarasjer

Behovet for parkeringsplasser i byer og tettsteder er stadig økende. Derfor blir underjordiske parkeringshus og garasjeanlegg stadig viktigere. Derfor blir underjordiske parkeringshus og garasjeanlegg stadig viktigere. og dermed blir det enda viktigere at portene er stillegående. Spesielt for dette bruksområdet tilbyr Hörmann systemer som er perfekt tilpasset hverandre, som består av port og portåpner.

 

til porter til fellesgarasjer

Brannskyveporter

Brann- og røyksikre skyveporter fra Hörmann er tilgjengelige som en- og to-fløyet eller som teleskopisk brannskyveport. For en rask passering av mennesker og gjennomfart med håndvogner eller små transportvogner tilbys brannporter med rømningsdør/nødutgang. Uten spesifikke krav er de også tilgjengelige som universalporter.

 

til brannskyveporter

Skyveleddport

Hörmann skyveporter av stabile stålprofiler leveres som komplette elementer med en åpningsbredde på inntil 16 meter. Med to anlegg ovenfor hverandre kan man da oppnå en bredde på 32 meter. Konstruksjonen er frittbærende. Fordelen: ingen montering av føringsskinner, ingen forstyrrelse av portkjøringen når det gjelder is, snø eller grov tilsmussing.

 

til skyveporter

Pendelporter og stripsforheng

Hörmann Flex-stripsforheng er spesielt egnet som en rimelig avslutning på hallåpninger med store dimensjoner. De robuste PVC-stripene tetter hele veien og åpner seg bare i kjøretøyets eller lastens bredde.
Hörmann flex-pendelporter er konstruert for bruk i bygninger med transport med normale gaffeltrucker. Pendelportene leveres komplett forhåndsmontert, for en enkel monteringen.

 

til pendelporter og stripsforheng

Sportshallporter

Sportshallporter danner et skille mellom hall og utstyrsrom i idretts- og flerbrukshaller. Hörmann sportshallporter tilsvarer forskriftene for ulykkesforebygging for "skoler" iht. GUV-V S1. Dørbladet er ballfasttestet iht. DIN 18032-3. Som ledende produsent av porter, dører, karmer og portåpnere i Europa, er vi forpliktet til å levere en høy produkt- og servicekvalitet. Vi setter standarden på det internasjonale markedet.

 

til sportshallporter