Bærekraftig og innovativ

Vi tenker grønt

Miljø

Hörmann tar ansvar for miljøet og fremtiden

Som familiebedrift har Hörmann alltid vært bevisst på sitt ansvar overfor etterfølgende generasjoner. Ansvaret for sine medarbeiderne, for Hörmann-produktene, for ressursene og for miljøet. I dag føler vi dette ansvaret mer enn noensinne.

Skåner ressursene, øker miljøvernet ...

.... mange små tiltak mot et stort mål

For Hörmann begynner klimavern i detalj: Kun når vi kontrollerer våre daglige handlinger kan vi konstatere hva vi kan justere for å spare enda mer energi og bevisst håndtere vår bruk av ressurser. Denne kontinuerlige forpliktelsen overfor miljøet viser seg også i andre tiltak, som bruk av resirkulert papir, CO2-nøytral distribusjon av post eller resirkulering av transportemballasje.

Nyskapende teknikk, intelligente systemer ...

... merkbart klimavern 365 dager i året

Med nyskapende kraft-varmeaggregater  i mange Hörmann-fabrikker og et intelligent energistyringssystem investerer vi i en ren fremtid. Med disse tiltakene synker CO2-utslippet tydelig, og samtidig økes alles deltakernes miljøbevissthet – og alt på en bærekraftig måte.

Bra for miljøet ...

...mer enn 16 000 tonn mindre karbondioksid hvert år

Hörmann senker årlig CO2-utslippet med ca. 16 000 tonn, for eksempel med fornybare energikilder. Samtidig vil Hörmann anlegg kobles direkte til lokale vindkraftanlegg, hvis det er mulig. Med disse trinnene kan vi på bærekraftig måte redusere vårt CO2-fotavtrykk – og fortsetter å forbedre oss.

Bygningskomponenter fra bærekraftig produksjon

Hörmann-produktene og produksjonsprosessene, samt hele organisasjonen blir stadig forbedret og videreutviklet. Dette gjelder både for kvalitet, energieffektivitet, miljø og helsevern, samt for sikkerhet på arbeidsplassen. Alle Hörmann medarbeidere bidrar til den felles oppgaven med integrerte kvalitets-, miljø-, energi- og arbeidssikkerhetsstyring iht. DIN EN ISO 9001, 14001, 50001 og BS OHSAS 18001. Flate hierarkier og en åpen og tillitsfull kommunikasjon støtter de etablerte styringssystemene.

Bærekraftige produkter for bærekraftige prosjekter

Fra anskaffelsen av råstoffer og produksjonen, helt frem til transportlogistikken – med fokus på miljøet og sparsom bruk av ressurser, som spiller en viktig rolle i hele produksjonsprosessen, viser Hörmann omtanke for miljøet.
Hörmann produserer allerede miljøvennlig. Bærekraftig og sertifisert produksjon av bygningskomponenter, slik som kombinasjonsdører, brukes i innovative byggeprosjekter: Unileverhaus og Spiegel-Haus i Hamburgs Hafencity er anerkjente eksempler på denne bærekraftige utviklingen.
I tillegg brukes Hörmann-produkter også i prosjekter som er knyttet til klimabeskyttelse: f.eks. Hörmann ståldører i vindmøller.