Plandokumenter

Dokumentasjon / Mediesenter

I mediesenteret finner du ytterligere dokumenter om planleggingen

  • Monteringsdata
  • Instruksjoner for installasjon, drift og vedlikehold
  • Godkjenningsvarsler for brannvernsdekning
  • Environmental Product Declaration iht. DIN ISO 14025 og prEN 15804
  • Fritakssertifikater
  • Samsvarserklæringer
  • Ytelseserklæring etter BauPVO

til Mediesenter

Hörmann energisparekompass

Hörmann energisparekompass for industriporter og lastestasjoner

Portene og lastestasjonene tar ofte stor del av bygningens utside på næringseiendommer. Ved å planlegge nye logistikklokaler eller modernisere gamle lastestasjoner er det mulig å spare masse energi. Men hvilke alternativer finnes? Hva er lurt? Og hvor mye koster f.eks. en oppgradering av en hurtigport? Når lønner det seg? Svar på disse og andre spørsmål får du av det nye energisparekompasset.

Start energisparekompasset