Portsystemer for fellesgarasjer

Portsystemer for fellesgarasjer - Komplettløsninger for problemfri drift

Behovet for parkeringsplasser i byer og tettsteder blir stadig økende, og dermed får garasjeanlegg og fellesgarasjer en økende betydning. Ofte bygges slike parkeringsanlegg i områder med både bolig- og næringsbebyggelse, og dermed blir det enda viktigere at portene er stillegående.

Portsystemer for fellesgarasjer fra Hörmann er som standard utstyrt med myk-start og myk-stopp for Supramatic H og FU-styringer og dermed ekstremt stillegående i alle faser av åpning og lukking.

Spesielt for dette bruksområdet tilbyr Hörmann systemer som er perfekt tilpasset hverandre og består av port, motor og et omfattende tilbehørsprogram.

Mer informasjon finner du i brosjyren ved siden av.