Lastehus

Lastehus – god beskyttelse hele veien rundt

Lastehus settes foran hallen. Det betyr at hallen kan utnyttes fullt ut helt ut til ytterveggene. Hörmann lastehus er alltid et godt valg hvis hallen ikke har mulighet for installasjon av innvendige ramper, eller rampene ikke har klaring man kan kjøre inn i.

Et komplett lastehus består av avsats med lastebrygg, vegg- og takkledning og lasteåpning med porttetting.

I kombinasjon med varmeisolerte industriporter fra Hörmann er lastehus særlig praktiske for lasting av temperatursensitive varer.
Lastebilene kan både kjøre inn i 90° vinkel og fra siden i den spisse vinkelen. Vi leverer lastehus som enkeltenheter eller serieenheter.

Du finner mer informasjon i katalogen ved siden av.


Gode grunner for lastesystemer fra Hörmann

Robuste lastebrygger

Robuste lastebrygger

Bærekraftighet og kvalitet går hånd i hånd. Lastebrygger må holde stand i den tøffe hverdagen under lasting og lossing. Derfor blir alle komponentene produsert av materialer av høy kvalitet. 

Konstruksjonen av alle lastebryggene tilsvarer EN 1398 og er rikelig dimensjonert når det gjelder bæreevne. Spesielt stabile, flate strekkstenger, ventilasjonsåpninger i kantvinkelen og skrubare smygvinkler sikrer en pålitelig forankring i bygningsstrukturen, én av de viktigste forutsetningene for lang levetid.

Energieffektive lastehus

Energieffektive lastehus

Med et lastehus blir lastebryggen montert direkte foran hallen. Slik kan en industriport danne avslutningen til åpningen i hallen på en energieffektiv måte. 

For lastehusene fra Hörmann kan den statiske beregningen for typen allerede leveres sammen med tilbudet, hvor opplysningene for maksimale vind- og snøbelastninger er definert.

Eventuelle ujevnheter i underlaget kan jevnes ut på en enkel måte via justerbare føtter.

Fleksible værtettinger

Fleksible værtettinger

Værtettinger er spesielt effektive når de er optimalt tilpasset til kjøretøyene som laster og losser. Dette krever et bredt spekter av fleksible løsninger.

Robuste værtettinger med forskjellige rammekonstruksjoner som lar seg trykke inn, forhindrer at værtettingene tar skade under innkjøring.

Oppblåsbare værtettinger tilpasser seg ulike kjøretøydimensjoner. Nedrullbar duk utligner også større høydeforskjeller på kjøretøy. For å jevne ut bevegelser til kjøretøy, f.eks. når byttecontainere settes ned på bakken, anbefaler vi værtettinger med teleskopiske styrearmer, eller en takkonstruksjon som lar seg heve.

Kompatible styringssystemer

Kompatible Steuerungssysteme

Hörmann står selv for hele prosessen fra utvikling til produksjon, og port- og lastebryggestyringene er dermed optimalt tilpasset hverandre. Du drar fordelen av et enhetlig betjeningskonsept med standardiserte styringsdeksler og enhetlige kabelsett for lastebrygger og portstyringer. En ytterligere fordel: Hvis lastebryggestyringen blir plassert nedenfor portstyringen, kan begge styringene føyes sammen til en kompakt enhet.