Stripsforheng
Pendelporter og stripsforheng
Pendelporter og stripsforheng

Laste ned som PDFStripsforheng - Minimalt energitap

Hörmann Flex-stripsforheng er spesielt egnet som en rimelig lukking av hallåpninger med store dimensjoner. De robuste PVC-stripsene lukker tett hele veien og åpner seg bare i kjøretøyets eller lastens bredde. Slik reduseres temperaturtapet til et minimum, selv ved stor gjennomgangstrafikk. Flex-stripsforhengenes svært gode transparens bedrer lysforholdene og reduserer belysningskostnadene. Egner seg til bruk innen matvareproduksjon, legemiddelindustri og på fryselagre.

Du finner mer informasjon i katalogen ved siden av.